Herstedlund skole

Herstedlund er en folkeskole i Albertslund Kommune vest for København hvor cykelstier og grønne områder fletter byen sammen. Hvor der er adgang til Vestskoven, hvor Naturcenteret på Herstedhøje ligger og er med til at styrke naturfagene gennem de tilbud de har til skolerne. Vikingelandsbyen og Kongsholmparken byder ligeledes på muligheden for at træde tilbage i tiden og ellers nyde naturen i
nærområdet. Albertslund kommune samarbejder omkring innovation og brobygning med de erhvervsdrivende der tilbyder åben skole og praktikpladser til eleverne. Skolen har ligeledes fokus på bæredygtighed og er en del af Grønt flag grøn skole, hvor vi vil skabe bedre muligheder for udendørs aktiviteter til læring på skolen.

ku_co_dk_v
unnamed
data science house

SESAM2020 er en del af den Europæiske Forskernat under Marie Skłodowska-Curie Actions programmet. SESAM2020 har modtaget finansiering fra Den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under bevilling nr. 955400